Regulamin

§. 1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis ASRoma.pl jest nieoficjalną stroną włoskiego klubu piłkarskiego A.S. Roma. Serwis ASRoma.pl nie jest powiązany z klubem AS Roma oraz z jego zawodnikami. Prezentuje jedynie twórczość własną oraz tłumaczenia artykułów z wielu źródeł na temat klubu.
 2. Serwisem określa się stronę internetową dostępną pod adresem ASRoma.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
 3. Serwis ma na celu informowanie o losach klubu AS Roma.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 lipca 2022 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany bądź korekty Regulaminu w dowolnym momencie.
 5. Kontakt z Administratorem/Właścicielem Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: redakcja@asroma.pl
 6. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją tego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z Serwisu ASRoma.pl i obowiązuje dla każdej osoby, zwanej dalej Subskrybentem Serwisu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Subskrybenta z jego przestrzegania.
 8. Prowadzeniem serwisu zajmuje się Redakcja. Skład Redakcji podany jest na stronie: https://www.asroma.pl/redakcja i może ulegać zmianom.
 9. Serwis chroni dane zarejestrowanych Subskrybentów zgodnie z Polityką Prywatności ASRoma.pl stanowiącą integralną część Regulaminu, która dostępna jest pod adresem: https://www.asroma.pl/polityka-prywatnosci.
 10. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Subskrybentów pod adresem https://www.asroma.pl/regulamin.

§. 2 Rejestracja konta

 1. Rejestracja w Serwisie ASRoma.pl jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
 2. Możliwość rejestracji konta w Serwisie ASRoma.pl mają wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat. W związku z tym Serwis ASRoma.pl zakłada, że z Serwisu korzystają osoby pełnoletnie oraz osoby powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia, mogą korzystać z serwisu wyłącznie za zgodą rodziców, które podczas rejestracji w serwisie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w myśl polityki prywatności oraz zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 3. Dozwolone jest korzystanie tylko z jednego konta. Zakładanie multikont będzie karane permanentnym usunięciem konta.
 4. Do rejestracji bezpłatnego konta potrzebne są: login, adres poczty e-mail, hasło i akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Subskrybent otrzyma e-maila informującego o utworzeniu konta w serwisie ASRoma.pl. E-mail będzie zawierał również odnośnik pozwalający na reset hasła.
 6. Zarejestrowany Subskrybent otrzymuje możliwość pisania komentarzy pod wpisami na stronie, uczestniczenia w dyskusjach czy ankietach.
 7. Każdy Subskrybent ma prawo do edycji swoich danych, które wpisywał w formularzu rejestracyjnym (oprócz loginu) oraz do usunięcia konta. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z administratorem pod adresem: redakcja@asroma.pl

§. 3 Zasady korzystania z serwisu

 1. Zabrania się używania wulgaryzmów (chyba, że w formie gwiazdek (***)), wypowiedzi rasistowskich, obrażania innych użytkowników Serwisu, piłkarzy wszystkich klubów oraz jakichkolwiek osób trzecich.
 2. Za wszystkie teksty podpisane swoim pseudonimem odpowiada użytkownik.
 3. Zabronione jest umieszczanie linków do stron pornograficznych i innych zawierających niemoralne treści.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do reklamowania firm, stron, niezwiązanych z ASRoma.pl.
 5. Zabrania się naruszanie zasad ortografii, gramatyki czy interpunkcji języka polskiego.
 6. Zabrania się pisanie z włączonym CAPS-LOCKIEM.
 7. Każdy zarejestrowany subskrybent może posiadać avatar. Nie mogą być one jednak obraźliwe względem klubu i piłkarzy A.S. Roma.
 8. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz inne wykorzystanie materiałów zawartych w serwisie ASRoma.pl bez wiedzy i przyzwolenia Administratora.
 9. Jeśli zauważyłeś, że któryś z Subskrybentów serwisu złamał lub naruszył regulamin skontaktuj się z Administratorem pod adresem: redakcja@asroma.pl

§. 4 Sankcje

 1. Za złamanie któregoś z punktów regulaminu, obowiązują ostrzeżenia. Otrzymanie trzeciego ostrzeżenia równoznaczne będzie z otrzymaniem bana.
 2. W szczególnych wypadkach, przy rażącym złamaniu regulaminu, Subskrybent może być ukarany permanentnym usunięciem konta bez wcześniejszych ostrzeżeń.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy Subskrybentów oraz ich wpisów w dyskusji bez uprzedzenia i bez informowania o tym fakcie.

§. 5 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Zarejestrowany subskrybent ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania (oprócz loginu) lub ich całkowitego usunięcia. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 2. Administracja ASRoma.pl, szanuje prawo do prywatności swoich Subskrybentów i respektuje prawo ochrony ich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Subskrybentów są wykorzystywane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania ciasteczek zostały opisane w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.asroma.pl/polityka-prywatnosci.

§. 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać w chwili ogłoszenia go w Serwisie.
 2. Serwis ASRoma.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszego regulaminu poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Subskrybenci i goście zostaną powiadomieni poprzez informację umieszczoną na stronie głównej lub bezpośrednio.
 3. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 10 lipca 2022.
 4. Akceptacja Regulaminu oznacza także akceptację Polityki Prywatności ASRoma.pl która jest dostępna na stronie https://www.asroma.pl/polityka-prywatnosci.